top of page
  • Writer's pictureGuido Everaert

Adidas, Cultuur, Content


Eén van de grootste problemen waar je als content marketeer tegenaan loopt is de aansluiting vinden met doelgroepen. Heelder trukendozen worden er voor opengezet. De creatie van persona's, het banaliseren van de content om hem begrijpelijk te maken, het 'bite size' verpakken, noem maar op. Content op social media (één van de belangrijkste redenen waarom die content uberhupt gecreëerd wordt) functioneert louter en alleen als er aansluiting is met de cultuur van de consumentengroep.

Een erg interessant artikel hierover verscheen in Content Marketing Institute, over de aanpak van Adidas, die cultuur definiëren en centraal plaatsen in hun content marketing aanpak.

"Culture is the joint values, ideas, beliefs, social behaviors, and ideology of a group. Culture includes implicit theories about the world we live in. It’s the sum of people’s convictions that drive them and influence their decisions. Culture contains empathy, purpose, and “cool.” Culture creates a feeling of membership and belonging."

Relevant zijn als organisatie of merk draait rond een aantal siompele (maar daarom niet altijd éénvoudige principes).

  • Find what defines you, what makes you unique.

  • Sync all parts of your business

  • Apply the filter across the board

  • Authenticate your culture

  • Dare to disregard the numbers

De kernbegrippen zijn duidelijk. Het zoeken naar een uniek gegeven wat onderscheidend en relevant is zou stilaan als een evidentie moeten aanvaard worden.

Wat veel minder het geval is is, het versterken van dat signaal doorheen de hele organisatie. Uiteindelijk is dat ook wat Steven Van Belleghem al vrij lang poneert in zijn boeken over conversation management. Het is niet de taak van een afdeling, iedereen wordt mee in het bad getrokken.

De lakmoestest van de waarde van dat culturele uitgangspunt zal je als organisatie vinden, als consumenten zich inschrijven in dat gevoel. Als er - met andere woorden - degelijke user generated content geproduceerd wordt.

Het laatste puntje is wellicht nog het moeilijkste te begrijpen. Het is geen pleidooi tegen data driven decisions, het vertrekt eerder vanuit de overtuiging dat 'momenten' die dynamiek zullen dragen. Succesvolle momenten worden niet via databases en analyses gecreëerd maar onstaan vanuit een bijna intuitief aanvoelen van die culturele connect.

Dat is het stukje waar volgens mij de echte schrijvers en content creators opstaan, die zowel het merk als de doelgroep (dat lelijk woord) begrijpen, aanvoelen en er in slagen om de brug te maken.


117 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page